Avskärmning & bullerdämpning

Avskärma och bullerdämpa för en säkrare och mer attraktiv arbetsplats

Bullerdämpning och avskärmning är ett enkelt sätt att skapa en bättre arbetsmiljö med färre sjukskrivningar och ökad effektivitet. Våra flexibla lösningar reducerar den störande ljudnivån och ger samtidigt en bra grund för att planera för ljussättning, transportflöden och ordning.

Exempel på avskärmning och bullerdämpning från Elka

Bullerdämpande draperi

Skjutbara stripesridåer

Arbetsplatsvägg